Algemene voorwaarden


Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, van toepassing:

- de algemene Vervoerscondities 1983, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtsbank te Amsterdam en Rotterdam, laatselijk gewijzigd op 27 oktober 1992;

- het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR);

- de Transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's Gravenhage op 1 oktober 1993, akte 238;

- de Nederlandse Expeditievoorwaarden, gedeponeerd door de FENEX op 2 maart 1992 ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam, met uitsluiting van artikel 23.

Met betrekking tot bovenstaande voorwaarden is steeds de laatste gedeponeerde versie van toepassing. De voorwaarden worden u op verzoek kosteloos toegestuurd.

Betaling binnen 30 dagen.

algemene voorwaarden