Lengtetransporten voor dijkverzwaring Werkendam


Letterlijk en figuurlijk rondjes om de kerktoren. Dat deden onze chauffeurs Piet, John en Jarno vorige week drie dagen lang. Vanwege een dijkverzwaring bij Werkendam mochten wij voor aannemerscombinatie Martens en Van Oord - De Klerk het transport verzorgen van de stalen damwanden en buispalen. Deze werden per schip aangevoerd in de Biesboschhaven. Daar werd het 'staal' overgeslagen op de vrachtwagens om zo naar de eindbestemming Sleeuwijksedijk gebracht te worden. De langste lengtes waren 28 meter en daarom was er constant transportbegeleiding aanwezig om aan de achterzijde te assisteren. Na gelost te zijn, reed men door de polder, via het voetbalveld en de Dijkgraaf Den Dekkerweg weer terug richting de haven. Door deze route aan te houden hinderde men elkaar niet op de smalle dijk. Door de fijne samenwerking met de aannemer en gemeente is deze klus succesvol afgerond!

 

De dijkverzwaring in het kort:

Het project betreft een dijkverbetering over een traject van 500 m. Aan de rivierzijde van de bestaande dijk wordt een nieuwe dijk aangebracht, die aansluit op de bestaande dijk. De bestaande dijk wordt deels versterkt met gecombineerde damwand. Daarna wordt de bestaande dijk gedeeltelijk afgegraven omdat deze na aanleg van de nieuwe dijk geen kerende functie meer heeft.

Overige werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van verhardingen, kust- en oeverwerk op de nieuwe dijk en het herinrichten van de oude dijk.
De werkzaamheden worden uitgevoerd in verschillende fasen in de periode eind 2013 tot medio 2015 uitgevoerd.

(Bron: www.deklerkbv.nl)

 

 Fotoimpressie

Merwededijk Werkendam 012

Merwededijk Werkendam 064

Merwededijk Werkendam 079

Merwededijk Werkendam 007

Merwededijk Werkendam 005

Merwededijk Werkendam 027

Merwededijk Werkendam 048

(Foto's: Kees de Vries)